Sheikh Zayed Grand Mosque – Abu Dhabi

Chụp trên xe buýt và tập chỉnh sửa.

Từ đây mà học thêm nhiều thứ, ví dụ như từ mosque để chỉ nhà thờ Islam (trước mình nghĩ church dùng để chỉ nhà thờ nói chung), một số hệ màu, các loại phần mềm chỉnh sửa…

Trên hình, sau khi cắt cúp và làm xanh bầu trời, lộ ra một vệt nắng phản chiếu trên kính xe.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar