Pictures Taken at Youthcan! Launch Ceremony

So proud to have been selected as one of the voluntary photographers for SOS Children’s Villages Vietnam at Youthcan! Launch Ceremony in Ho Chi Minh City on October 25th, 2019. Youthcan! is a global initiative that was first launched in 2017. It aims to empower underprivileged young people with improved skills and new skills inContinue reading “Pictures Taken at Youthcan! Launch Ceremony”

Trải nghiệm với NhacCuaTui quá tệ

Đây là ghi chú nhanh, không có intro. Tính năng tài khoản: Không thêm phương thức đăng nhập được. Tôi đăng ký bằng tài khoản Google, sau đó muốn kết nối thêm bằng Facebook để có thể đăng nhập trên desktop (cái app NhacCuaTui trên desktop không hỗ trợ đăng nhập bằng Google) nhưng khôngContinue reading “Trải nghiệm với NhacCuaTui quá tệ”