Lưu Bị đánh chứng – THƠ LOẰNG NGOẰNG số 3

Tháng ngày dài ngồi bóc lịch COVID

Lưu Bị chán chường đến mức sắp thần kinh

Bèn lên mạng học machine learning

Train được mô hình tìm trend chứng khoán

Bị ngửa cổ lên trời hô hoán:

“Ta sắp giàu to! Đại Háng sắp phục hồi!”

 

Rồi nhớ đến hai thằng đệ đen hôi

Rủ Quan Vũ, Trương Phi lập team làm startup

Quanh năm dệt chiếu, Bị không quen va vấp

Thân cô thế hèn, biết kiếm vốn ở đâu?

Có chương trình Shark Tank “Thập Bát Lộ Chư Hầu”

Ba anh em xách kiếm xách đao vào đại náo

Đám shark khinh ra mặt, riêng ngoại trừ Tào Tháo

Nhưng lúc này chưa đủ sức rượt ai

Dù có mắt nhận diện được nhân tài

Tháo cũng chỉ buông được vài câu nâng đỡ

 

Thôi tiếp tục làm thuê, coi như “duyên mình lỡ”

Lưu Bị ngậm ngùi chèo ghe chiếu tới Cà Mau

Cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy, cưới được gái nhà giàu

Là em của Tôn Quyền – công tử đen vùng đó

Lưu Bị cười thầm “làm giàu thật không khó”

Có vốn rồi, tối ngày “sọt” (Short) với Long

Không còn những ngày lận đận long đong

Từ nay Bị chuyên tâm train mô hình đánh chứng…

Thân anh hùng, “ăn bằng lần” cho xứng

Đã chắc con nào cứ đi lệnh mờ pê (MP)

 

Bỗng một ngày Bị thấy ép lờ xê

Tập đoàn nghìn tỉ, cổ phiếu chỉ vài xu – sao rẻ thế?

Bị hối Quan – Trương “all-in con này cho chế”

Full luôn margin, sắp tỉ phú thật rồi!!!

Lưu Bị ngây ngô, té ngửa với Q. Còi

Sập sàn vài hôm cháy luôn tài khoản

Mà vẫn “trắng bên mua”, Bị bần thần khủng hoảng

Vợ Bị phát rồ, đưa ngay giấy ly hôn

Khi bóng nàng khuất dạng ở cuối thôn

Bị cũng lái ghe đi, lại ca bài “Tình anh bán chiếu”…

 

========

Sài Gòn, 30 tháng 4, 2020

ndthuan

 

Hình: Lưu Bị phì phèo thuốc lá trong hậu trường Tam Quốc 2010

Word Segmentation Service for Vietnamese

Unlike English, Vietnamese is a single-syllable language. When processing Vietnamese texts, we cannot just split the words by spaces and punctuations.

For example, âm and tính when standing alone may mean something but a phrase like âm tính creates a totally different meaning.

We need to correctly split the phrases in order to do other analysis tasks properly.

VnCoreNLP is one of the excellent libraries developed for that purpose and I find it most accurate. But it’s slow as hell when loading models so I’ve created this service as a wrapper so that it loads the models only once.

It’s a simple Spring Boot application. Check it out here: https://github.com/ndthuan/vi-word-segmenter.

A forked version of the library with some improvements: https://github.com/ndthuan/VnCoreNLP.

Pre-built Docker images: https://hub.docker.com/r/ndthuan/vi-word-segmenter.

Go client: https://github.com/ndthuan/go-vi-wordseg-client.

THƠ LOẰNG NGOẰNG số 2

Nghiên cứu tuổi trẻ của Warren Buffett
Lúc tiền nằm trong chứng khoán thì lão lấy gì để ăn?
Thì ra lão khởi nghiệp một cái fund
Gom tiền 7 bạn bè, người thân giàu có
Vừa thu phí, vừa chia lợi nhuận từ đó
Đầu tư vốn chùa chứ có phải toàn tiền túi đâu!

Lão có tố chất và tham vọng làm giàu
Là nhân tài trong thiên thời địa lợi
Nước Mỹ thái bình biết bao nhiêu cơ hội
Lại kiên trì trong triết lý đầu tư
Mua 1 đô với chỉ năm mươi xu
Đó là thứ sau này ai cũng biết

Khi tài sản phình to ăn không hết
Thành biểu tượng, nói cái gì chẳng hay
Ôm núi tiền chờ đợi để ra tay
Khi thị trường khó khăn, lão bay vào giúp đỡ
Biên an toàn cao, thì dù doanh nghiệp lỗ
Thanh lý hết rồi, vẫn rút được vốn ra

Khác rất nhiều với cách của người TA
Cứ tối ngày hết mua rồi lại bán
Ngồi vẽ sóng, rồi tập làm thánh phán
Múc con này sẽ xuống hay sẽ lên?
Giàu nhanh, nghèo nhanh, nói chung là không bền

Chém vậy thôi, đâu phải ai cũng làm được =))
Gặp Cô Vy là bỏ luôn chiến lược
Chạy mất cả dép, chạy tụt cả quần…
Dẹp hết! Dẹp hết! Cổ phiếu với cổ phần! =))
Phen này chắc về quê đi chăn vịt
Chờ loài người quay cuồng thôi “mắc dịch”
Có khi bán nhà quyết chơi lớn một phen