Lưu Bị đánh chứng – THƠ LOẰNG NGOẰNG số 3

Tháng ngày dài ngồi bóc lịch COVID

Lưu Bị chán chường đến mức sắp thần kinh

Bèn lên mạng học machine learning

Train được mô hình tìm trend chứng khoán

Bị ngửa cổ lên trời hô hoán:

“Ta sắp giàu to! Đại Háng sắp phục hồi!”

 

Rồi nhớ đến hai thằng đệ đen hôi

Rủ Quan Vũ, Trương Phi lập team làm startup

Quanh năm dệt chiếu, Bị không quen va vấp

Thân cô thế hèn, biết kiếm vốn ở đâu?

Có chương trình Shark Tank “Thập Bát Lộ Chư Hầu”

Ba anh em xách kiếm xách đao vào đại náo

Đám shark khinh ra mặt, riêng ngoại trừ Tào Tháo

Nhưng lúc này chưa đủ sức rượt ai

Dù có mắt nhận diện được nhân tài

Tháo cũng chỉ buông được vài câu nâng đỡ

 

Thôi tiếp tục làm thuê, coi như “duyên mình lỡ”

Lưu Bị ngậm ngùi chèo ghe chiếu tới Cà Mau

Cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy, cưới được gái nhà giàu

Là em của Tôn Quyền – công tử đen vùng đó

Lưu Bị cười thầm “làm giàu thật không khó”

Có vốn rồi, tối ngày “sọt” (Short) với Long

Không còn những ngày lận đận long đong

Từ nay Bị chuyên tâm train mô hình đánh chứng…

Thân anh hùng, “ăn bằng lần” cho xứng

Đã chắc con nào cứ đi lệnh mờ pê (MP)

 

Bỗng một ngày Bị thấy ép lờ xê

Tập đoàn nghìn tỉ, cổ phiếu chỉ vài xu – sao rẻ thế?

Bị hối Quan – Trương “all-in con này cho chế”

Full luôn margin, sắp tỉ phú thật rồi!!!

Lưu Bị ngây ngô, té ngửa với Q. Còi

Sập sàn vài hôm cháy luôn tài khoản

Mà vẫn “trắng bên mua”, Bị bần thần khủng hoảng

Vợ Bị phát rồ, đưa ngay giấy ly hôn

Khi bóng nàng khuất dạng ở cuối thôn

Bị cũng lái ghe đi, lại ca bài “Tình anh bán chiếu”…

 

========

Sài Gòn, 30 tháng 4, 2020

ndthuan

 

Hình: Lưu Bị phì phèo thuốc lá trong hậu trường Tam Quốc 2010

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.