THƠ LOẰNG NGOẰNG số 2

Nghiên cứu tuổi trẻ của Warren Buffett
Lúc tiền nằm trong chứng khoán thì lão lấy gì để ăn?
Thì ra lão khởi nghiệp một cái fund
Gom tiền 7 bạn bè, người thân giàu có
Vừa thu phí, vừa chia lợi nhuận từ đó
Đầu tư vốn chùa chứ có phải toàn tiền túi đâu!

Lão có tố chất và tham vọng làm giàu
Là nhân tài trong thiên thời địa lợi
Nước Mỹ thái bình biết bao nhiêu cơ hội
Lại kiên trì trong triết lý đầu tư
Mua 1 đô với chỉ năm mươi xu
Đó là thứ sau này ai cũng biết

Khi tài sản phình to ăn không hết
Thành biểu tượng, nói cái gì chẳng hay
Ôm núi tiền chờ đợi để ra tay
Khi thị trường khó khăn, lão bay vào giúp đỡ
Biên an toàn cao, thì dù doanh nghiệp lỗ
Thanh lý hết rồi, vẫn rút được vốn ra

Khác rất nhiều với cách của người TA
Cứ tối ngày hết mua rồi lại bán
Ngồi vẽ sóng, rồi tập làm thánh phán
Múc con này sẽ xuống hay sẽ lên?
Giàu nhanh, nghèo nhanh, nói chung là không bền

Chém vậy thôi, đâu phải ai cũng làm được =))
Gặp Cô Vy là bỏ luôn chiến lược
Chạy mất cả dép, chạy tụt cả quần…
Dẹp hết! Dẹp hết! Cổ phiếu với cổ phần! =))
Phen này chắc về quê đi chăn vịt
Chờ loài người quay cuồng thôi “mắc dịch”
Có khi bán nhà quyết chơi lớn một phen

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.