Đánh ghen – THƠ LOẰNG NGOẰNG số 4

Năng lượng tích cực hãy truyền đi
Bàn chuyện đánh ghen được cái gì?
Tỏ bày quan điểm ai để ý?
Sướng mồm hại não chứ có chi? 😀
Khi Phây không còm, không like nữa
Mà vẫn thênh thang, thế mới lỳ
Mặc đời thông minh hay hiểu biết
Tôi thà vui vẻ với ngu si =))

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.