“Hội đồng ngắm trăng”

Lịch Hồi giáo dựa theo mặt trăng nên các ngày lễ của tôn giáo này không cố định, cũng không bao giờ phải thêm ngày cho kịp với Tây lịch giống như âm lịch của TQ và VN. Để quyết định các lễ bắt đầu và kết thúc khi nào, phải có một hội đồng gọi là “moon sighting committee” thực hiện việc quan sát mặt trăng và ra quyết định. Chính vì vậy mà các ngày nghỉ lễ Hồi giáo của công sở thường không biết chính xác được trước, có thể xê dịch so với dự tính.

Cuối tuần này có một ngày lễ quan trọng, đó là ngày năm mới của đạo Hồi (Al-Hijra). Nhưng tới giờ vẫn chưa biết có được nghỉ hay không. Ở đây làm từ chủ nhật tới thứ 5, nên nếu ngày Al-Hijra rơi vào thứ 5, mình sẽ được nghỉ. Còn nếu rơi vào thứ 6, thì chỉ là một cuối tuần bình thường vì ngày lễ này không thuộc loại được nghỉ bù.